ORDINE ANRE SI LEGI

Ordin ANRE 24/2016-Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii NATIONALE DE Reglementare in Domeniul Energiei nr 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

Ordin ANRE 11/2016- Ordin pentru aprobarea Standarului de performanta pentru serviciu de distributie a energiei electrice;

Ordin ANRE 177/2015- Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca effect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea;

Ordin ANRE 176/2015- Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii e ultima instant clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate precum si a conditiilor de aplicare a tarifelor reglementate si a tarifelor componenta de piata concurentiala;

Ordin ANRE 175/2015-Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea CEZ Distributie-S.A.

Ordin ANRE 174/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea E.ON Distributie Romania S.A.

Ordin ANRE 173/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord S.A.

Ordin ANRE 172/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.

Ordin ANRE 171/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud S.A.

Ordin ANRE 170/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Enel Distributie Muntenia S.A.

Ordin ANRE 169/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Enel Distributie Dobrogea S.A.

Ordin ANRE 168/2015 – Ordin privind aprobarea tarifelor specific pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Enel Distributie Banat S.A.

Ordin ANRE 121/2015- Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art 80 din -Reglementare in Domeniul Energiei nr 64/2014;

Ordin ANRE 118/2015- Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

Ordin ANRE 103/2015- Ordin pentru aprobarea Codului de masurare a energiei electrice;

Ordin ANRE 96/2015- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze natural;

Ordin ANRE 93/2015 – Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciu de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrica din retea si a pretului reglementat pentru energie electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice”Transelectrica”S.A.

Ordin ANRE 92/2015 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instant clientilor finali;

Ordin ANRE 90/2015 – Ordin privind aprobarea contractelor cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice;

Ordin ANRE 88/2015 – Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si noncasnici ai furnizorilor de ultima instant, a conditiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de utlima instant, a modelului facturii de energiei electrica si a modelului conventiei de consum energie electrica, utilizate de furnizorii de ultima instanta;

Ordin ANRE 84/2015 – Ordin privind aprobarea Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali in favoarea furnizorului de ultima instant

Ordin ANRE 75/2015 – Ordin privind aprobarea Procedurii privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de masurare;

Ordin ANRE 16/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze natural de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordin ANRE 105/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr 35.2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice;

Ordin ANRE 33/2014 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva;

Ordin ANRE 28/2014 – Ordin npentru aprobarea Contractului cadru dintre administratorului schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electri si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului /bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit.supracompensarii, Anexa;

Ordin ANRE 9/2014 – Ordin pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energiei electrica pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin(13) si (14) ale art 26 din Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin Ordinul ANRE 82/2013;

Ordin ANRE 119/2013 – Ordin privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, modificat cu Ordinul ANRE nr 159/2014;

Ordin ANRE 116/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta;

Ordin ANRE 61/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul intre participantii la piata de energie electrica si gaza naturale;

Ordin ANRE 59/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public- Anexa;

Ordin ANRE 35/2012 – Ordin pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei;

Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;

HG 1215/2009 – Hotarare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila;

Ordin ANRE 128/2008 – Ordin pentru aprobarea Codului Tehnic al retelelor de distributie;

Ordin ANRE 44/2006 – Ordin pentru aprobarea Contractului- cadru pentru prestarea serviciului de transport , a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul commercial participantilor la piata angro de energie electrica intre CN Transelectrica S.A. si client;

Legea 134/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 88/2011 privind  modificarea si completarea Legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

OUG 88/2011 – Ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Legea 139/2010 – Lege privind modificarea si completarea Legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

OG 29/2010 – Ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ordin ANRE 03/2016 – Ordin privind aprobarea valorilor limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificate verde neachizitionat;

Ordin ANRE 27/2016 – Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciu de transport, a tarifului pentru serviciu de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationata de Transport Energie Electrica-Transelectrica S.A.

Ordin ANRE 35/2013

                Codul tehnic al retelei electrice de transport

                Ordin pentru aprobarea codului tehnic al retelei electrice

                Regulament e programare al unitatilor de productie dispecerizabile

Legea 122- Lege pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative;

Ordin ANRE 75/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corectia datelor se masurare in raport cu punctual de masurare.

Ordin 107/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea E-Distributie Muntenia S.A.

Ordin 108/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Enel Distributie Banat S.A.

Ordin 109/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Enel Distributie Dobrogea S.A.

Ordin 110/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Cez Distributie S.A.

Ordin 111/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Eon Distrib-utie Romania S.A.

Ordin 112/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice-“Electrica Distributie Muntenia Nord” S.A.

Ordin 113/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice-“Electrica Distributie Transilvania Nord” S.A.

Ordin 114/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice-“Electrica Distributie Transilvania Sud” S.A.

Ordin 113/2016- Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciu de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice-“Electrica Distributie Transilvania Nord” S.A.

Ordin 8/2017-privind aprobarea valorilor limita de tranactionare a certificatelor very si a contravalorii unui certificate verde netranzactionat

Ordin 106/2016-pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Ordin 117/2016-pentru modificarea Ordinului Presedintelui Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei nr 119/2013 privind contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

 

  1. Eficienta energetica

Recomandari privind utilizarea eficienta a energiei electrice

Arderea combustibililor pentru a produce electricitare are ca rezultat emisia de carbon care influenteaza schimbarile climatice. Indiferent daca energia solara si cea eoliana sunt alternative pentru un viitor mai “verde”, cea mai ecologica energie este cea care nu trebuie generata.

Pentru a reduce emisiile de carbon si in acceasi timp, pentru a reduce costul facturii de energie electrica pot fi adoptate o serie de cateva schimbari in viata de zi cu zi:

  • Televizoarele, DVD playerele, boxele, computerele lasate in modul stand by utilizeaza 40% din energia pe care o folosesc cand sunt in functiune. Pentru a economisi aceasta energie, inchideti aparatele cand nu le folositi.
  • Folositi becurile fluorescente. Chiar daca sunt mai scumpe, durata lor de viata este de 10 ori mai mare decat a celorlalte becuri si consuma cu 75% mai putina electricitate decat celelalte becuri pentru a produce aceeasi lumina, astfel incat costul de achizitie al becului, va fi amortizat pe factura de energie electrica.
  • Coborand temperatura la termostatul centralei termice cu 1 grad, reduceti cu 3 procente costurile de energie pentru incalzire si , cu fiecare grad cu care mariti temperatura in aparatul de aer conditionat economisiti 3-4 procente din costurile de energie ale aparatului. Prin modificarea temperaturii cu doua grade, evitati emisia a aproximativ 900 de kg de CO2 pe an.
  • Folosirea unei temperaturi scazute la spalarea hainelor si evitarea utilizarii uscatorului de rufe electric, se economiseste astfel 80% din electricitatea necesara spalarii rufelor;
  • Utilizarea dispozitivelor inteligente care vor aprinde si vor stinge luminile atunci cand este necesar, vor reduce de asemenea consumul de energie electrica.