Suntem titulari de licență pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice din anul 2010.

Zona de activitate a serviciului de distribuție din cadrul Flavus Investiții este fosta platformă industrială „Tractorul” din mun. Brașov care conține 2,4 km de linii electrice aeriene de înaltă tensiune (110kV), 21,041 km de linii electrice aeriene și subterane de medie tensiune, 3,147 km de linii electrice aeriene și subterane de joasă tensiune, 1,526 km de branșamente de joasă tensiune, 1 stație electrică de înaltă tensiune (110 kV), 4 stații electrice de medie tensiune și 17 posturi de transformare.

Avem implementat sistemul de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015.

Activități specifice:

  • Exploatarea și mentenanța sistemului de distribuție MT și JT;
  • Mentenanța circuitelor secundare PRAM MT și JT;
  • Activitatea de conducere operativă prin dispecer;

Obiectivele prioritare ale departamentului de distribuție sunt:

  • Îmbunătățirea calității serviciului prin reducerea duratei și a numărului de întreruperi pentru clienți noștri;
  • Modernizarea rețelei și a echipamentului aferent;