• Obținerea avizului de amplasament

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie sa depună Cerere tip pentru emiterea avizului de amplasament, împreună cu documentația specificată în formular.

  • Racordarea la rețeaua electrică

Pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice, este necesară obținerea avizului tehnic de racordare (ATR). Pentru obținerea ATR, solicitantul trebuie sa depună, după caz:

Cererea pentru emiterea avizului tehnic de racordare trebuie însoțită de documentația specificată în formular.

  • Obținerea avizului de săpătură

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie sa depună Cerere tip pentru emiterea avizului de sapatura, împreună cu documentația specificată în formular.

  • Actualizare avize tehnice de racordare/certificate de racordare

Pentru actualizarea ATR -ului / Certificatului de racordare, solicitantul trebuie sa depună, după caz:

Cererea pentru actualizarea ATR/Certificat de racordare trebuie însoțită de documentația specificată în formular.

 

Depunerea documentelor se va face la Centrul de relații cu clienții.

 

Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel al SC Flavus Investitii SRL privind leadership si management

Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel al SC Flavus Investitii SRL privind politica in domeniul calitatii