• Obținerea avizului de amplasament

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie sa depună Cerere tip pentru emiterea avizului de amplasament, împreună cu documentația specificată în formular.

  • Racordarea la rețeaua electrică

Pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice, este necesară obținerea avizului tehnic de racordare (ATR). Pentru obținerea ATR, solicitantul trebuie sa depună, după caz:

Cererea pentru emiterea avizului tehnic de racordare trebuie însoțită de documentația specificată în formular.

  • Obținerea avizului de săpătură

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie sa depună Cerere tip pentru emiterea avizului de sapatura, împreună cu documentația specificată în formular.

  • Actualizare avize tehnice de racordare/certificate de racordare

Pentru actualizarea ATR -ului / Certificatului de racordare, solicitantul trebuie sa depună, după caz:

Cererea pentru actualizarea ATR/Certificat de racordare trebuie însoțită de documentația specificată în formular.

 

Depunerea documentelor se va face la Centrul de relații cu clienții.